مرگ

! تنها مرگ است که دروغ نمی‌گوید

«آزمودم، مرگ من در زندگی است// چون رهم زین زندگی، پایندگی است» مولوی

«ای خنک آن را كه پیش از مرگ مرد// یعنی او از اصل این زر بوی برد// مرگ تبدیلی که در نوری روی// نه چنان مرگی که در گوری روی» مولوی

«بمیر ای دوست پیش از مرگ اگر می زندگی خواهی» سنایی

«چون زیستن تومرگ تو خواهد بود// نامرده بمیر تا بمانی زنده» عطار نیشابوری

«خواب را گفته‌ای برادر مرگ// چو بخسبی همی‌زنی درِ مرگ» اوحدی مراغه‌ای

«سخن‌گو سخن سخت پاكیزه راند// که مرگ به انبوه را جشن خواند» نظامی

«لباس مرگ بر اندام عالمی زیباست// چه شد که کوته و زشت این قبا به قامت ماست» عارف قزوینی

«همان به که نصیحت یاد گیریم// که پیش از مرگ یک نوبت بمیریم» نظامی

نوشته شده در ساعت توسط یکی| |


:قالبساز: :بهاربیست:

 قیمت خودرو - قالب وبلاگ